Ginseng som räknas till dagens mirakelört ingår i familjen araliaväxter

Ginseng

Ginseng som räknas till dagens mirakelört ingår i familjen araliaväxter. I mer än 2000 år har växten använts av kineserna i medicinskt syfte. Växten hittar man annars i lite kallare klimat bland annat i de östra delarna av Asien och Nordamerika men finns även i Vietnam, som Vietnamesisk ginseng. Den bästa kvalitén av ginseng sägs komma ifrån Kina, kinesisk ginseng (Panax ginseng).

Ginseng och dess goda egenskaper

Ginseng är en av de få växter som tillhör adaptogener, en stimulantia som sägs ha prestationsförbättrande effekter och verkar bland annat mot stress. Man kan fortfarande inte konstatera dess effekter då forskningen som gjorts på ginseng skiljer sig åt.

Ginseng och dess goda egenskaper

Studiernas resultat har inte visat sig vara det samma och ginsengs effekter kan därför inte luta sig åt vetenskapen. Mycket av de varierande resultaten kan bero på att man använt olika typer av kvalité när man genomfört studierna. Som sagts tidigare så varierar kvalitén mycket beroende på varifrån örten kommer ifrån.

I Sverige är ginseng av typen Panax ginseng ett godkänt naturläkemedel (G115) och dess godkännande grundar sig främst på traditionellt användande.

Ginseng och kinesisk mytologi

I kinesisk mytologi finns det två olika sorters tillstånd av energi inom våra kroppar, Yin och Yang. Yin har kraften att läka, avslappnande och kyler våra kroppar medan Yang är motsatsen till Yin. Yang har stimulerande och energiberikande effekter. En människa består huvudsakligen av någon av dessa två, enligt kinesisk mytologi.

Ginseng och kinesisk mytologi

Ginseng har båda dessa effekter. Den amerikanska och sibiriska består till mestadels av Yin medan den kinesiska och koreanska är mer Yang.

Amerikansk Ginseng

Amerikansk ginseng har löv som växer i cirklar kring plantans stam. Plantan är redo att skördas efter 4-6 år och det är främst roten som säljs och innehåller växtens hälsofrämjande ämnen. Många menar att amerikansk ginseng har mer lugnande effekter jämfört med Kinesisk ginseng. Likt den kinesiska ginsengen så innehåller även amerikansk den viktiga ginsenosides.

Användande av Ginseng

Vi kan idag hitta ginseng i alltifrån energidrycker till tobaksfritt snus, men mestadels så finns ren ginseng i torkad form. Det är då roten som är mest eftertraktad men även löven torkas och säljs något billigare. Extrakt för te men även i skönhetsprodukter förekommer även om det är något ovanligare.

Studier och medicinskt användande av Ginseng

Studier och medicinskt användande av Ginseng

Ginseng har genomgått flertalet olika studier i syfte att se vad örten har för egenskaper både på sjukdomar samt prestation. De flesta studierna som gjorts har utförts på Panax ginseng, alltså den kinesiska ginseng som innehåller huvudämnet ginsenosides.

Nedan följer en lista på vad ginseng i studier har visat sig ha mer eller mindre bra egenskaper på.

Diabetes typ 2

En del studier har visat att ginseng kan sänka blodsockernivåerna hos människor som drabbats av diabetes typ 2, den så kallade åldersdiabetes.

Vissa studier har visat att ginseng har effekt på idrottsprestationer

Ökad prestation

Vissa studier har visat att ginseng har effekt på idrottsprestationer men det är fortfarande oklart om så är fallet. Resultaten från studierna är blandade.

Förbättrad livskvalité

Enligt en del studier har ginseng visat sig ha vissa effekter på vårt välmående. Även här är man splittrade i resultaten och man kan fortfarande inte med säkerhet säga att så är fallet.

Ginseng kan öka mental förmåga

Ginseng kan öka mental förmåga

Flertalet studier har rapporterat att ginseng kan öka vår mentala förmåga med bättre tänkande och ökad inlärningsförmåga. Här mätte man koncentrationsförmåga, reaktion, logiskt tänkande och matematiska framgångar.

Fler studier på ginseng har gjorts och testats i samband med både sjukdomar och prestation men ännu är växten relativt outforskad.

About the author

Comments

  1. Ginseng kan tillsammans med vissa läkemedel skapa biverkningar som huvudvärk, sömnlöshet och matsmältningsproblem, har jag fått erfara. Ett tips är därför att prata med din läkare ifall du tar många läkemedel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *