D-vitamin är ett riktigt solskensvitamin som kroppen själv kan tillverka med hjälp av solens strålar

Vitamin D

D-vitamin är ett riktigt solskensvitamin som kroppen själv kan tillverka med hjälp av solens strålar. I kroppen har vitaminet många viktiga och intressanta funktioner och det behövs bland annat för ett starkt och friskt skelett. För oss nordbor är ett tillräckligt intag via kost och tillskott mycket viktigt eftersom vi lever i en solfattig del av världen, speciellt vintertid.

Vad är D-vitamin?

D-vitamin är ett fettlösligt vitamin som med hjälp av solstrålar tillverkas i huden. I huden finns en speciell form av kolesterol som ändrar sin struktur när det exponeras för solens UV-strålar.

Vilka funktioner har vitamin D i kroppen?

Efter en rad kemiska förändringar kommer kolesterolet slutligen ha omvandlats till den aktiva formen av vitamin D, nämligen D3. Kroppen kan även tillgodogöra sig vitamin D från kosten, vilket är tur för oss som bor i Norden, där solen är en sällsynt gäst under vinterhalvåret.

Vilka funktioner har vitamin D i kroppen?

Genreglering

Genreglering är en mycket invecklad process men förenklat kan man uttrycka det som att beroende på vilka gener som uttrycks i våra celler aktiveras olika mekanismer i kroppen. Om en gen är aktiverad producerar kroppen ett visst hormon och om en annan gen är aktiverad leder det till att en cell delar sig och blir två. I kroppen finns ungefär 20 000 olika gener som alla styr olika processer i kroppen.

Kroppen kan även tillgodogöra sig vitamin D från kosten

För att vi ska fungera normalt krävs att rätt gener är aktiverade vid rätt tidpunkt. Men vad är det som styr om en gen är aktiverad eller inte? Även detta är en mycket komplicerad process, men grundprincipen bygger på att ämnen tar sig in i cellen och in i cellkärnan där DNA:t och generna finns. Där kan ämnet i fråga sätta sig på en viss gen och aktivera den.

Vissa ämnen aktiverar gener på detta sätt medan andra ämnen sätter sig på en gen och stänger av den. Ibland samverkar olika ämnen för att sätta på och stänga av olika gener samtidigt.

Just vitamin D är ett ämne som kan sätta sig på DNA:t och bestämma om cellen ska dela sig eller inte

Just vitamin D är ett ämne som kan sätta sig på DNA:t och bestämma om cellen ska dela sig eller inte. För att vitaminet ska kunna ta sig in i cellens kärna binder det först till en så kallad receptor som finns på cellens yta. Sedan tas receptorn och vitaminet in i cellkärnan där gener sätts på och resultatet blir att cellen delar sig.

Det är dock bara vissa celler som har den receptorn på ytan, bland annat celler i tarmarna, njurarna och benmärgen. På grund av den genreglerande förmågan har vitamin D en viktig funktion i många av dessa organ, bland annat vad gäller skelettet och immunsystemet.

Vitamin D reglerar balansen av kalcium och fosfat i blodet

Skeletthälsa

Vitamin D reglerar balansen av kalcium och fosfat i blodet och detta är nödvändigt för att vi ska kunna bibehålla vår skeletthälsa. Om balansen mellan dessa två ämnen rubbas kan inte skelettet bibehålla sin struktur och detta kan ske vid brist på D-vitamin. Konsekvensen av detta blir den mycket vanliga sjukdomen benskörhet.

Immunsystem

D-vitamin påverkar olika celler i benmärgen, bland annat celler som ska utvecklas och bli skelettceller, men även vissa immunceller. Eftersom D-vitamin kan påverka utvecklingen av olika immunceller är vitaminet med andra ord mycket viktigt för att vårt immunsystem ska fungera normalt.

Källor till D-vitamin

Källor till D-vitamin

Att säga att solen är en källa till D-vitamin är inte riktigt sant eftersom solen bara hjälper till att omvandla ett ämne (en form av kolesterol) i kroppen till ett annat (D-vitamin). Just hudens egen produktion av D-vitamin är den främsta källan till vitaminet och under sommarhalvåret räcker det med att vara ute i solen i tio minuter med bara armar, händer och ansikte för att täcka hela dagsbehovet av vitaminet.

Under vinterhalvåret lyser solen ofta med sin frånvaro och då är vi helt beroende av kosten för att säkerställa ett tillräckligt intag. Dagsbehovet är 10 mikrogram och under sommaren är det inget problem för oss att tillgodose kroppens behov. På vintern är det däremot ytterst viktigt att man antingen får i sig D-vitamin via kosten eller att man tar tillskott.

D-vitamin via kosten eller att man tar tillskott

Det finns många olika tillskott på marknaden och det kan vara svårt att veta vilket man ska välja. Men vi rekommenderar ett tillskott som innehåller en hög dos av vitaminet, vilket gör att du enkelt säkerställer ett fullgott intag under de mörka vintermånaderna.

Den främsta källan till D-vitamin är fet fisk, exempelvis lax, makrill och sill. Även berikade mejeriprodukter och äggula innehåller viss mängd D-vitamin. Alla animaliska produkter innehåller vitamin D i sin aktiva form, D3.

Det finns många olika D-Vitamin tillskott på marknaden

I viss mängd finns vitamin D även i vegetabiliska livsmedel, främst kantareller, men då i en annan form som kallas D2. D2 är inte en aktiv form av vitamin D men i kroppen kan det omvandlas till den aktiva formen, i alla fall i viss utsträckning.

Bra källor till vitamin D

  • Hudens egen produktion
  • Fet fisk
  • Berikade mejeriprodukter
  • Kantareller
  • Äggula

About the author

Comments

  1. Bra att få reda på hur man ska få i sig fler D-vitaminer. Man kan ju inte sitta ute i solen som man gjorde i somras. Ah vad jag längtar till sommaren igen så att man kan få i sig D-vitamin när man är utomhus igen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *